Skip to main content

Fishing and aquaculture funding and support

Ngā pūtea me ngā tautoko mō ngā mahinga ika me ngā mahi ahumoana

Funding is available to encourage and support innovation and growth in the fishing and aquaculture sectors.

In this section

I tēnei wāhanga